Wyburzenie a rozbiórka. Jakie są różnice?

Prowadzenie nowej inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego przygotowania terenu, na jakim ma być ona zlokalizowana. W sytuacji, gdy nowa zabudowa ma zastąpić istniejącą, wstępem do dalszych działań okaże się jej całościowe lub częściowe usunięcie. Ponieważ roboty tego rodzaju wymagają dużego doświadczenia i posługiwania się odpowiednim sprzętem, zwykle zadanie takie zleca się firmie specjalizującej się w rozbiórkach i wyburzeniach. W Giżycku działalność tego typu prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Rafał Brodowski. Przekonajmy się, jaka jest specyfika wyburzeń i rozbiórek.

Co trzeba wiedzieć o wyburzeniach?

Wyburzenia są prowadzone w celu usunięcia istniejącego w konkretnej lokalizacji obiektu. Na ogół wykonuje się je, korzystając z ciężkiego sprzętu budowlanego. Zwykle są to specjalne koparki wyburzeniowe wyposażone w przedłużone ramiona oraz odpowiednie zabezpieczenia kabiny operatora, chroniące przed powstającymi w trakcie robót pozostałościami. Najczęściej realizacja zadania polega na uderzaniu łyżką w konstrukcję budynku, co powoduje jej systematyczne zawalanie się. W grę może też wchodzić używanie specjalistycznego oprzyrządowania np. młotów hydraulicznych albo szczęk kruszących. Praca przy obiektach o większej wysokości lub kubaturze często wiąże się z koniecznością umieszczenia maszyny na całej konstrukcji. Warto pamiętać, że jeżeli chodzi o mniejsze budynki, powszechnie korzysta się ze zwykłych koparek, a niekiedy także koparko-ładowarek, które okazują się wystarczające np. gdy idzie o niewielkie domy jednorodzinne. Poza niszczeniem elementów nośnych wyburzenie obejmuje też zebranie i wywóz gruzu, który może być przeznaczony do recyklingu.

Jak wygląda rozbiórka?

Rozbiórka to prace mające na celu demontaż obiektu, jednak są połączone z odzyskiwaniem wykorzystywanego przy jego budowie materiału. Na ogół w ten sposób postępuje się przy budynkach ceglanych lub niektórych drewnianych.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni telefonicznie lub mailowo.

Czytaj więcej