Rozbiórki obiektów

wyburzany budynek

Jednymi z najbardziej nietypowych robót budowlanych są wyburzanie i rozbiórka budynków. Cały ten proces trzeba odpowiednio zaplanować: zarówno pod względem formalnym, jak i technicznym - w czym pomoże oczywiście nasza firma.

 

Wyburzenia i rozbiórka budynków - planowanie

Na początek należy zaznaczyć, że tego rodzaju roboty niosą ze sobą określone konsekwencje prawne, to znaczy obowiązek uzyskania zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego. Oprócz aspektu formalno-prawnego, nasza firma (razem z osobami prywatnymi lub przedsiębiorstwami) musi zaplanować każdy etap wyburzania obiektu.

Obejmuje to:

  1. Wybór najbardziej optymalnego sposobu rozbiórki. Sposoby te rozróżnia się przede wszystkim ze względu na metody, ale i zastosowane oprzyrządowanie. Wyburzenia mogą być:
    • mechaniczne - prace odbywają się tutaj przez cięcie piłami elektrycznymi albo poprzez powtarzalne uderzenia masywną kulą;
    • termiczne - zastosowane gazy lub lasery powodują zwiększenie temperatury struktury budynku, w wyniku czego doznaje ona trwałego uszkodzenia, a w rezultacie dochodzi do jej zniszczenia;
    • wybuchowe - używany jest tutaj gaz rozprężający lub dedykowane materiały wybuchowe (ten sposób wymaga szczególnego zabezpieczenia terenu).
  2. Zastosowanie najbardziej odpowiedniego sprzętu budowlanego. Po wyborze sposobu należy przygotować właściwe oprzyrządowanie, które poradzi sobie z jego ciągłą i intensywną eksploatacją. Z racji tego, że nasza firma śledzi na bieżąco informacje z branży, używamy takiego sprzętu, który w danej sytuacji sprawdzi się najlepiej.
  3. Zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników budowlanych, z doświadczeniem w wyburzaniu budynków.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doskonale pracują też w zespole - opierając się na prawidłowej komunikacji. Dzięki temu prace przeprowadzane są sprawnie, ale przede wszystkim dokładnie i bezpiecznie.

 

Rozbiórka, przygotowania budynku 

Rozbiórka - planowane prace muszą zostać odpowiednio wcześnie zgłoszone we właściwym urzędzie. Trzeba też przygotować dziennik budowy, w którym będą odnotowane wszystkie etapy prac wyburzeniowych. Dokona tego ta osoba z zespołu, która ma w tym doświadczenie. Przed przystąpieniem do samej rozbiórki, trzeba też zabezpieczyć jej miejsce. Jest to ważne, ze względu na bezpieczeństwo ekipy, osób trzecich, ale i ze względu na właściwą realizację poszczególnych prac. Zabezpieczenie musi objąć odłączenie budynku od wszystkich mediów, usunięcie rur ołowianych i okablowania. Elementy, które będą mogły zostać ponownie zastosowane w innym miejscu, należy bezpiecznie odseparować.

Obiekt powinien być też prawidłowo zabezpieczony przed nagłym, nieprzewidzianym zawalaniem się. Jeśli zaś chodzi o samą rozbiórkę, to - tak jak było wspomniane wcześniej - wszystkie jej etapy muszą zostać właściwie rozplanowane, by można było kontrolować, czy wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Nie można zapomnieć, że do prac rozbiórkowych zalicza się także uporządkowanie miejsca po zakończeniu wyburzenia obiektu. Chodzi tu o segregację gruzu i odpadów. Właściwe, a więc pomyślne zakończenie wyburzenia i wszystkich związanych z nim prac, będzie wiązać się z pozostawieniem pustego, jednorodnego terenu. Takiego, który będzie gotowy do ponownego zagospodarowania.


W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni telefonicznie lub mailowo.

Czytaj więcej