Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Wszystkie budowle mają określony okres eksploatacji i chociaż wiele z nich użytkuje się przez dziesiątki lub nawet setki lat, większość obiektów jest z czasem zastępowana innymi. Wynika to zarówno z systematycznego pogarszania się ich stanu technicznego, jak i utraty przez nie swoich walorów użytkowych czy po prostu chęci innego wykorzystania przestrzeni. Nierzadko budynki lub wszelkiego typu konstrukcje muszą zostać zlikwidowane z uwagi na rozwój infrastruktury np. budowę dróg czy planowanie inwestycji innego rodzaju. W takich sytuacjach niezbędne okaże się skorzystanie z usług wykonawcy specjalizującego się w szybkich i profesjonalnych wyburzeniach. W Piszu prace związane z rozbiórkami i usuwaniem istniejących konstrukcji wykonuje firma CAT Mazury, zajmująca się także robotami ziemnymi, transportem oraz brukarstwem. Przekonajmy się, co wiąże się z realizacją takich zadań.

Przygotowywanie robót wyburzeniowych

Wszystkie roboty związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych muszą być prowadzone zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi. W przypadku planowania wyburzenia konkretnego obiektu niezbędne okaże się więc uzyskanie pozwolenia na budowę, podobnie jak przy wznoszeniu nowego budynku czy jego gruntownej przebudowie. W tym celu nie obejdzie się bez opracowania i złożenia odpowiedniej dokumentacji, a także odczekanie aż starostwo rozpatrzy sprawę i wyda taki dokument.

Czy można prowadzić wyburzenie bez pozwolenia?

W niektórych przypadkach obowiązujące przepisy przewidują możliwość rozpoczęcia prac wyburzeniowych bez występowania o zezwolenie na budowę. Nie jest ono konieczne wówczas, gdy roboty będą prowadzone na obiekcie lub konstrukcji, której ustawienie jest możliwe bez pozwolenia. Sytuacja taka ma miejsce także wtedy, kiedy wysokość budowli będzie mniejsza niż 8 metrów, a jednocześnie odległość od granicy działki nie przekracza połowy wysokości konkretnego obiektu.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy dostępni telefonicznie lub mailowo.

Czytaj więcej